Dündar Termal olarak hedefimiz misafir ilişkileri ve ekip üyesi deneyimini artırırken,
sürdürülebilir bir gelecek için performansımızı geliştirme konusunda da kararlıyız.

Her çalışma arkadaşımızı kapsayan bir misyon ve strateji belirleyeceğiz.
Ekip üyelerimizi doğrudan eğitim ve aktif katılım yoluyla işe alacağız.
Faaliyetlerimizi misafir deneyimi içine olumlu bir yönde entegre ettiğimizden emin
olacağız.
Çalışmalarımızı yaparken ilgili yerel, ulusal ve uluslararası mevzuata riayet
edeceğiz.
Genel performansı artırmak için tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile irtibat halinde olacağız.
Yerel toplum içindeki girişimleri destekleyeceğiz.
İşletmemizle ilgili tüm gelişmeleri ekip üyelerimiz ve siz değerli
misafirlerimize ileteceğiz. Belirlediğimiz hedefler karşısındaki
performansımızı yayınlayacağız.
Dündar Termal ailesi olarak işimizi, bu ve bundan sonraki nesiller yararına sürdürülebilirlik
merceği vasıtasıyla yöneteceğiz. Aynı zamanda eylem ve yenilik vasıtasıyla,sanayimizi üretim
ve programlar konusunda aşağıdaki başlıklar halinde yönlendireceğiz;

Misafir deneyimini geliştirmek, Personelimizi eğitmek, Operasyonel verimliliği artırmak, Ortaklıklarımızı güçlendirmek, Toplumumuza hizmet etmek, Küresel çevreyi korumak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PROGRAMI

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile
her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir
nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması
gerekmektedir.

İşletmemiz faaliyetlerini yürütürken çevreye olumsuz etkileri, olası tehlikeleri tespit ederek,
içinde yaşadığımız çevreyi ve doğayı korumak için doğal kaynakları en verimli şekilde
kullanmakta, atık miktarları azaltılarak geri dönüşümü sağlanmakta ve çevre kirliliği
önlenmektedir.

Ülkemizde yürürlükte olan çevre mevzuatı kanun ve yönetmeliklerine uyarak
tüm yasal gereklilikleri yerine getirilmektedir. Turizm sektörü çerçevesinde işletme içerisinde
ve dışarısında tüm çevre mevzuatlarına ve idari düzenlemelere uyarak gerçekleştirdiğimiz
faaliyetlerden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmek, kaynakların doğru kullanılması
ve atıkların en doğru şekilde ayrıştırılması yolu ile hava, su ve gürültü kirliliğini ve bunlarınİnsan sağlığına ve doğaya olan olumsuz etkilerini önlemek, çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerle sağlık, çevre ve doğal hayatın sürekliliğinin korunmasını sağlamak vegelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak Dündar Termal ailesinin sürdürülebilir turizm felsefesini oluşturmaktadır. Bu güzelliği korumak ve temiz tutmak için gösterdiğimiz çabalara sizin de bir çevre dostu olarak destek olmanızı rica ediyoruz.

Dündar Termal Çevre Politikası;

DÜNDAR Termal Ailesi olarak, konuk ve ekip üyesi deneyimini artırırken, sürdürülebilir bir
geleceğe doğru performansımızı geliştirme konusunda da kararlıyız.
Her ekip üyesini kapsayan bir misyon ve strateji belirleyeceğiz.
Otel ve kurumsal faaliyet binalarının tasarım, inşaat ve satınalma işlemlerinde, anahtar
taahhütlerimiz olan enerji verimliliği, atık azaltma, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir tasarım
ve yapılar üzerine odaklanacağız.
Ekip üyelerimizi doğrudan eğitim ve aktif katılım yoluyla işe alacağız.
Eylem ve taktiklerimizi konuk deneyimi içine olumlu bir yönde entegre ettiğimizden emin
olacağız.
Hedefler, ölçüm, analiz ve sürekli performansın artırımı konularına odaklanacağız.
En iyi uygulamaları paylaşacak ve ilgili yerel, ulusal ve uluslararası mevzuata riayet
edeceğiz.
Genel performansı artırmak için tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile irtibat içinde olacağız.
Yerel toplum içindeki girişimleri destekleyeceğiz.
Başarıları ekip üyelerimiz ve siz değerli misafirlerimize ileteceğiz.
Belirlediğimiz hedefler karşısındaki performansımızı yayınlayacağız.

Dündar Termal Görev Tanımı;

Dündar Termal Ailesi olarak işimizi, bu ve bundan sonraki nesiller yararına sürdürülebilirlik
merceği vasıtasıyla yöneteceğiz. Aynı zamanda eylem ve yenilik vasıtasıyla,sanayimizi üretim
ve programlar konusunda aşağıdaki başlıklar halinde yönlendireceğiz;

Misafir deneyimini geliştirmek, Personelimizi eğitmek, Operasyonel verimliliği artırmak,Bina tasarımı geliştirmek, Ortaklıklarımızı güçlendirmek, Toplumumuza hizmet etmek, Küresel çevreyi korumak.